Công Ty Luật Nasalaw Hotline: 0901.30.11.91

đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở ...