Tư Vấn Thay Đổi Vốn Điều Lệ, Tỷ Lệ Vốn Góp

Mục lục

TƯ VẤN THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

“Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2021”

Trong quá trình phát triển, Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty trong từng thời kỳ hoặc công ty có sự chuyển nhượng, thêm hoặc bớt thành viên. Hiểu được những vướng mắc của Doanh nghiệp khi thực hiện thay đổi này, Nasalaw xin giới thiệu tới quý khách hàng thủ tục tư vấn liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty.

TƯ VẤN THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khái niệm

Căn cứ Khoản 34, Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2020, Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ

 • Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty;
 • Giảm vốn điều lệ;
 • Tăng vốn điều lệ.

Trình tự thủ tục thay đổi vốn điều lệ

 • Bước 1: Soạn thảo đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở
 • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ.
 • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

Thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Căn cứ Khoản 1 Điều 51 Nghi định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Nasalaw thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi.

Cơ quan cấp phép

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian thực hiện

03 – 05 ngày làm việc

thay đổi vốn điều lệ tỷ lệ vốn góp

Nasalaw thực hiện dịch vụ tư vấn thay đổi tăng giảm vốn điều lệ trọn gói, chuyên nghiệp

Trường Hợp Chào Bán Cổ Phần Để Tăng Vốn Điều Lệ Trong Công Ty Cổ Phần

Căn cứ Khoản 3 Điều 51 Nghi định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghi định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có thêm các giấy tờ sau đây:

 1. a) Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 2. d) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Trường hợp giảm vốn điều lệ

Căn cứ Khoản 4 Điều 51 Nghi định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

TƯ VẤN THAY ĐỔI TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP

Trình tự thủ tục thay đổi tỷ lệ phần vốn góp

 • Bước 1: Soạn thảo đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở
 • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ.
 • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

Thành phần hồ sơ thay đổi tỷ lệ phần vốn góp

Căn cứ Khoản 2 Điều 51 Nghi định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thành phần hồ sơ thay đổi tỷ lệ phần vốn góp gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Nasalaw thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi.

Cơ quan cấp phép

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian thực hiện

03 – 05 ngày làm việc

 

Nasalaw trân trọng hỗ trợ tư vấn, tư vấn thiết lập hồ sơ Thay đổi vốn Điều lệ, tỷ lệ vốn góp cho Doanh nghiệp. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Nasalaw để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm:

 • Công Ty Luật Nasalaw
 • Email: info@nasalaw.vn
 • Phone: 0901.30.11.91
 • 213A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM
 • Giấy ĐKHĐ số: 41.02.8432/TP/ĐKHĐ
 • MST: 0316826829 Ngày cấp: 26/04/2018 tại Sở Tư Pháp TPHCM