Phá Sản Doanh Nghiệp

Mục lục

QUY TRÌNH THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Khi nhận thấy doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mặc dù năm 2021 là năm có hiệu lực thi hành của nhiều luật liên quan đến công ty như Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu tư nhưng Luật phá sản 2014 hiện vẫn chưa được thay thế và vẫn có giá trị pháp lý tới thời điểm hiện tại.

Trình tự mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

Nasalaw trân trọng gửi tới quý khách hàng một số tư vấn liên quan đến trình tự mở thủ tục phá sản doanh nghiệp theo Luật Phá Sản 2014 như sau:

Đối tượng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Các đối tượng được quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

 • Chủ nợ không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm chỉ một phần khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở  khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; chủ tịch công ty hoặc thành viên góp vốn khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán;
 • Thành viên hợp tác xã khi hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Thẩm quyền giải quyết

Tòa án nhân dân

Hồ sơ nộp yêu mở thủ tục phá sản

Nộp đơn đề nghị yêu cầu phá sản. Tùy vào từng đối tượng nộp đơn yêu cầu phá sản mà sẽ có hồ sơ khác kèm theo:

 1. Đối với chủ nợ: Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.
 2. Đối với người lao động: Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn
 3. Đối với doanh nghiệp, cổ đông hoặc thành viên kèm theo đơn là các hồ sơ sau:
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 03 năm gần nhất;
 • Bản giải trình nguyên nhân mất khả năng thanh toán;
 • Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục   doanh nghiệp;
 • Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ;
 • Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp;
 • Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại.

Quy trình xử lý hồ sơ phá sản

 • Tòa án thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý đơn;
 • Tòa án triệu tập phiên họp với đại diện doanh nghiệp để kiểm tra các căn cứ chứng minh mất khả năng thanh toán trong trường hợp cần thiết;
 • Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn;
 • Tòa án gửi quyết định mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, chủ nợ và đăng trên 02 số báo địa phương liên tiếp, trên cổng thông tin quốc gia

 

phá sản doanh nghiệp

“Nasalaw cung cấp dịch vụ phá sản doanh nghiệp trọn gói, chuyên nghiệp”

Thời gian giải quyết và đối tượng thực hiện của trình tự mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

Trình tự

Thủ tục

Thời gian giải quyết

Đối tượng thực hiện

Bước 1

Nộp hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản, gồm:

 • Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 03 năm gần nhất;
 • Bản giải trình nguyên nhân mất khả năng thanh toán;
 • Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục   doanh nghiệp;
 • Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ;
 • Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp;

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, thẩm phán ra thông báo nộp tạm ứng phí phá sản.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 2

Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tới doanh nghiệp, chủ nợ 

03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn

Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 3

Triệu tập phiên họp với đại diện doanh nghiệp để kiểm tra các căn cứ chứng minh mất khả năng thanh toán trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp cần thiết

Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 4

Ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn

Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 5

Gửi quyết định mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, chủ nợ và đăng trên 02 số báo địa phương liên tiếp, trên cổng thông tin quốc gia

03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định

Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 6

Chỉ định quản tải viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định

Doanh nghiệp đề xuất, thẩm phán ký quyết định chỉ định

Bước 7

Kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản.

Có quyền gia hạn thời hạn kiểm kê tài sản nhưng không quá 2 lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

30 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản.

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

Hoặc quản tài viên nếu thấy cần thiết.

Bước 8

Gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên

30 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản

Chủ nợ

Bước 9

Lập danh sách chủ nợ, thu thập tài liệu liên quan đến khoản nợ

15 ngày kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ

Quản tài viên

Bước 10

Niêm yết công khai danh sách chủ nợ tại tòa án nhân dân, cổng thông tin điện tử và gửi danh sách cho chủ nợ

10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết

Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 11

Triệu tập hội nghị chủ nợ

20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản

Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 12

Xây dựng phương án phục hồi kinh doanh để gửi cho tòa án, chủ nợ và quản tài viên

30 ngày làm việc kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

Bước 13

Thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Không quá 3 năm kể từ ngày Hội nghị thông qua phương án

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

Bước 14

Ra quyết định phá sản khi doanh nghiệp rơi vào trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi kinh doanh hoặc không thực hiện được phương án phục hồi kinh doanh

 

Tòa án nhân dân có thẩm quyền

 

Nasalaw trân trọng hỗ trợ tư vấn, thiết lập hồ sơ phá sản doanh nghiệp. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm:

>>> Những câu hỏi thường gặp khi hoạt động doanh nghiệp Quý khách hàng có thể tham khảo tại: Hỏi – Đáp (Luật Nasalaw) 

 • Công Ty Luật Nasalaw
 • Email: info@nasalaw.vn
 • Phone: 0901.30.11.91
 • 213A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM
 • Giấy ĐKHĐ số: 41.02.8432/TP/ĐKHĐ
 • MST: 0316826829 Ngày cấp: 26/04/2018 tại Sở Tư Pháp TPHCM